Promoción -50% en productos seleccionados

KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2022-2023.

Celem projektu jest przychód ze sprzedaży produktów na eksport 10,000 PL.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA na rynku Stanów Zjednoczonych.

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN