MEDI PŁYN DEZYNFEKUJĄCY 200ml

29,90  z VAT

DEZYNFEKCJA URZĄDZEŃ I POWIERZCHNI, RÓWNIEŻ MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

Wegański MEDI PŁYN dezynfekujący ECOCERA to profesjonalny preparat służący do oczyszczania i dezynfekcji urządzeń oraz powierzchni. Środek o silnym działaniu antybakteryjnym i antygrzybiczym mający zastosowanie w gastronomi, gospodarstwach domowych oraz w przemyśle spożywczym.

Zawarty w preparacie kwas salicylowy znany jest z silnych właściwości odkażających. Kwas mlekowy hamuje i uniemożliwia rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych, a poprzez obniżenie pH tworzy niekorzystne warunki dla rozwoju bakterii. Gliceryna chroni skórę dłoni przed wysuszeniem.

Surfaktant z kapusty jest naturalnym detergentem, który poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy efektywnie myje i czyści. Surfaktanty znane są ze swoich właściwości antyseptycznych – zapobiegają namnażaniu się mikroorganizmów.

MEDI PŁYN dezynfekujący ECOCERA to bezpieczny preparat o bardzo wysokiej skuteczności.

 

Karta charakterystyki

Opis

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7694/19

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PIERWSZA POMOC:

Skażenie drogami oddechowymi: wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła, skonsultować się z lekarzem.

Skażenie skóry: przemyć dużą ilością wody z mydłem, w przypadku wystąpienia nieustępujących dolegliwości skonsultować się z lekarzem, zapewnić dostępność karty charakterystyki.

Skażenie oczu: usunąć szkła kontaktowe, natychmiast przemyć dużą ilością wody przez minimum 15 minut przy otwartych powiekach, skonsultować się z lekarzem, zapewnić dostępność karty charakterystyki.

Spożycie: wypłukać usta wodą, wypić dużą ilość wody, nie wywoływać wymiotów, zwrócić się o pomoc lekarską.

 

TELEFONY ALARMOWE:

  • Krajowe Centrum Toksykologiczne:

tel. +48 42 631 47 24

  • Centrum Informacji Toksykologicznej:

tel. +48 22 618 77 10

  • Producent:

tel. +48 22 888 88 1

Informacje dodatkowe

Waga 0.110 kg
Wymiary 5.1 × 5.1 × 15.5 cm