Tytuł projektu: „Promocja marki produktowej ECOCERA w branżowym programie promocji na rynkach zagranicznych, w tym na pozaunijnym rynku perspektywicznym Japonii”

Nazwa beneficjenta: KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość projektu: 359 100,00

Wartość dofinansowania: 287 280,00

Okres realizacji: od 2019-09-01 do 2022-11-14

Projekt dotyczy uczestnictwa Spółki KADORNA w branżowym programie promocji, w celu promowania marki produktowej ECOCERA i wyrobów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, w tym na jednym pozaunijnym rynku perspektywicznym zgodnym ze strategią eksportową Firmy oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Rynek perspektywiczny na którym będą prowadzone działania to:

– rynek japoński.

Planowany zakres projektu to udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy na targach w Japonii, Niemczech, Włoszech, Ukrainie i Szwecji oraz działania informacyjno – promocyjne.

Finalne rezultaty planowane do osiągnięcia to:

  • Wzrost prestiżu i rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych
  • Promowanie marki na rynku perspektywicznym tj. Japonia
  • Wzrost wiedzy i doświadczenia w zakresie umiędzynarodowienia
  • Pozyskanie nowych kontraktów handlowych
  • Umocnienie pozycji Firmy w branży kosmetycznej
  • Wzrost konkurencyjności
  • Wzrost znaczenia idei „Dobre, bo polskie” i „Polski produkt = dobry produkt”
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych
  • Promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Osiągnięte rezultaty zostaną wykorzystane w prowadzonej działalności gospodarczej KADORNA, w szczególności w rozwoju działalności eksportowej.